Open navigation

Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế người phụ thuộc trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Quyết toán

3. Chọn Đăng ký mã số thuế NPT (02TH)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Đăng ký mã số thuế NPT (02TH)

1. Chọn Thêm (F2): để hiển thị giao diện tờ khai

2. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Lưu (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

* Một số lưu ý cho quá trình nhập liệu mẫu tờ khai này:

  • Người phụ thuộc trên 15 tuổi phải có số CMND.
  • Vùng thông tin Thời gian tính giảm trừ:

Trường hợp đăng ký mới thì chỉ cần nhập vào cột Từ tháng ở phần I (Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc)

Trường hợp đăng ký ngừng giảm trừ người phụ thuộc của người lao động thì nhập vào 2 cột Từ thángĐến tháng ở phần II (Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc)

  • Điều chỉnh thông tin người phụ thuộc ở phần II bắt buộc phải có thông tin mã số thuế người phụ thuộc.

Video hướng dẫn Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-ang-ky-ma-so-thue-nguoi-phu-thuoc-83?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.