Open navigation

Tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai Thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng:

Trên thanh công cụ nhấn chọn Thủ tục khác > Thuế thủy điện > Tờ khai thuế GTGT (01/TĐ-GTGT) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Hướng dẫn nhập liệu:

Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn Thêm phụ lục > Tùy chọn phụ lục cần kê khai > Nhấn Đồng ý > Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai > Nhấn chọn Lưu (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.