Open navigation

Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (Hồ sơ giấy)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (Hồ sơ giấy) trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Hồ sơ giấy > Sổ > Cấp lại sổ BHXH > [609] Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng danh sách tờ khai bên dưới, tùy chọn biểu mẫu Tờ khai. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin.

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.