Open navigation

Lập hồ sơ gửi bưu điện trực tiếp trên ứng dụng iBHXH™

iBHXH - Thủ tục khácI. Giới thiệu chung:

Chức năng “Gửi bưu điện” hỗ trợ đơn vị ghi nhận thông tin hồ sơ giấy đã lập và thực hiện gửi bưu điện đến đóng gói, lấy bì thư giao cho cơ quan BHXH để xử lý, sau khi có kết quả xử lý hồ sơ, bưu điện sẽ nhận lại hồ sơ này từ cơ quan BHXH và gửi trả về cho đơn vị. Người dùng có thể kiểm tra tình trạng giao nhận hồ sơ từ đơn vị qua bưu điện, chuyển đến cơ quan BHXH và từ cơ quan BHXH chuyển trả cho bưu điện để gửi về đơn vị.


II. Hướng dẫn thực hiện:

Lập hồ sơ và gửi bưu điện trực tiếp trên ứng dụng iBHXH™:


Trường hợp 1: Chọn chức năng “Hồ sơ giấy” trong ứng dụng iBHXH™ để lập và gửi hồ sơ qua bưu điện.

Kết xuất ra thông tin bộ hồ sơ hoàn chỉnh để gửi bưu điện:

Hồ sơ sau khi đã hoàn tất nhập liệu, người dùng chọn “Ghi (F5)” để lưu thông tin trên tờ khai, thông báo xuất hiện hỏi có muốn kết xuất hồ sơ hoàn chỉnh thì chọn “Có”

 


Sau khi kết xuất ra bộ hồ sơ chọn chức năng “Gọi bưu điện” (1) > Nhấp chọn “Có” (2) để gọi bưu điện Nhấp chọn “Chấp nhận” để hoàn thành các bước gọi hồ sơ bưu điện 
Kiểm tra tình trạng giao nhận hồ sơ:

Trường hợp 1: Kiểm tra trong mục “QLHS kê khai”.

Để kiểm tra tình trạng hồ sơ đã được chuyển đi đến đâu hoặc khi nào thì đơn vị nhận lại kết quả xử lý từ cơ quan BHXH, nhấn “Kiểm tra kết quả” > double click vào biểu tượng tại cột “Chi tiết quá trình” để xuất hiện bảng thông tin quá trình giao nhận hồ sơ từ đơn vị qua bưu điện gửi đến cơ quan BHXH và ngược lại. Trường hợp 2: Kiểm tra trong mục “Lịch sử giao dịch”.

Để kiểm tra tình trạng giao nhận hồ sơ, người dùng lưu ý một số cột thông tin sau:

Cột “Tình trạng xử lý hồ sơ của cơ quan BHXH (5)”:thông báo trước thông tin hồ sơ giấy đơn vị đã nộp có hợp lệ hay không, nếu tình trạng báo không hợp lệ, đơn vị có thể chủ động làm hồ sơ mới hoặc chờ hướng dẫn trả về từ cơ quan BHXH.

Cột “Xem file kếtquả (8)”: thể hiện chi tiết thời gian nhận trả hồ sơ từ đơn vị qua bưu điện đến cơ quan BHXH và ngược lại.

Cột “Ngày hẹn trả HSBĐ (12)”: thể hiện ngày cơ quan BHXH trả kết quả cho đơn vị.

Cột “Mã nhận bì thư từ BHXH (13)”:sẽ xuất hiện số bì thư khi bộ hồ sơ này cơ quan BHXH đã xử lý và gửi bưu điện trả về cho đơn vị. 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.