Open navigation

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01/XSBHDC)

TaxOnline - Thu nhập cá nhân


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01/XSBHDC) trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hướng dẫn nhập liệu

Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng

Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế

 

 1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Kê khai;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Kê khai trực tiếp hàng tháng/quý;

Tùy theo tình hình hoạt động của đơn vị mà thực hiện chọn tờ khai cần kê khai.

 

2. Hình thức nhập liệu:Lưu ý về cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu:

Khi lưu lại thông tin nhập liệu, tùy theo trường hợp cụ thể, phần mềm sẽ hiển thị 3 màu đỏ / cam / vàng để cảnh báo kiểm tra nội dung đã nhập;

Kiểm tra hướng dẫn mô tả lỗi bằng cách di chuyển chuột vào vùng đang báo lỗi màu;

Cam/Vàng: cảnh báo mang tính chất lưu ý, có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên dữ liệu đã nhập;

Đỏ: cảnh báo sai hoàn toàn, không phù hợp; Yêu cầu bắt buộc nhập đúng / bổ sung / thay đổi giá trị nhập liệu.

 

3. Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng:

 

 

4. Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế:

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.