Open navigation

iBHXH cập nhật 14.2.0

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 11 tháng 07 năm 2022. 


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Cập nhật hiển thị mức lương vùng từ ngày 01/07/2022 dưới thanh Trạng thái.

Cập nhật tỷ lệ đóng đối với doanh nghiệp ngoài Quốc doanh từ 01/07/2022.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.