Open navigation

iBHXH cập nhật 14.0.0

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 01 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

Ký số Google Drive: Hỗ trợ ký hồ sơ khác qua Google Drive. Quản lý hồ sơ khác ký qua Google Drive. Hỗ trợ các định dạng PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX.


Cải tiến

Các hồ sơ 600 (600c, 600d, 600, 601), 603 (603, 603a), 604, 607,608, 630 (630, 630a, 630b, 630c), 641a, 642a, 651a , 651b: cập nhật theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

Hồ sơ 600: chỉnh sửa định dạng cột Ngày sinh trong phụ lục HGĐ khi nạp file Excel mẫu.

Thông tin đơn vị: chỉnh sửa hiển thị gói sản phẩm.

Ký và nộp hồ sơ: Thêm kiểm tra khi mã CQ BHXH = 70133.

Thêm kiểm tra khi mã CQ BHXH = 70133 (hết hạn) thì tự động thông báo và cập nhật thành mã CQ BHXH = 70145.

Chỉnh sửa kiểm tra và thông báo đối với gói dịch hết hạn hoặc không có gói dịch vụ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.