Open navigation

KySo cập nhật 14.1.7

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2022. 


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ BHXH: Chỉnh sửa hiển thị CKS trên file PDF (Nằm bên phải hồ sơ).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.