Open navigation

KySo cập nhật 14.0.5

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 02 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ Thuế: cập nhật chức năng nộp tờ khai qua Google Drive (Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro).

Ký và nộp hồ sơ BHXH: cập nhật chức năng nộp tờ khai qua Google Drive (Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro).

Đăng ký TVAN: cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

Xem XML Thuế: đồng bộ xem tờ khai Thuế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.