Open navigation

TS24pro cập nhật 14.1.1

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 14 tháng 06 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Hệ thống: Cập nhật danh sách phân quyền Thuế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.