Open navigation

Điểm bán hàng – Thanh toán

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng thanh toán trong điểm bán hàng, hỗ trợ theo dõi thanh toán các đơn hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Điểm bán hàng > Bán hàng > Thanh toán


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.