Open navigation

Cấu hình Đội kinh doanh

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình đội kinh doanh sử dụng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: CRM > Đội kinh doanh

Bộ phận bán hàng có thể được chia thành nhiều đội ngũ kinh doanh để dễ dàng chuyên phụ trách từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo giá).

Để tạo một Đội kinh doanh mới, người dùng có thể chọn tùy chọn Tạo có sẵn. Trong cửa sổ tạo, người dùng điền các thông tin như tên đội kinh doanh, trưởng nhóm, bí danh email, nhận mail từ ai và thêm thành viên của nhóm.


Trường dữ liệu cần lưu ý:

  • Đội ngũ kinh doanh: Nhập tên của đội kinh doanh (bắt buộc nhập).
  • Trưởng nhóm: người chịu trách nhiệm chính.

Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.