Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.8

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/-- 


Cải tiến

1. 03/TNCN (TT78/2021): Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ (Bỏ bắt nhập thu nhập tính thuế và số thuế đã nộp lớn hơn 0). Cập nhật tập tin Excel mẫu.

2. 01/CCTT-TMDT (CV3434/2022): Cập nhật tờ khai theo nghiệp vụ Thuế và theo HTKK 4.9.7.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.8.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.