Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

1. Thêm chức năng cập nhật API tự động.

2. Thêm chức năng ghi Log.

3. Kết nối Remote Signer: Thêm mới.


Cải tiến

1. Cập nhật giao diện.

2. Cập nhật quy trình gửi nhận hóa đơn qua TCTN (Tổ chức truyền nhận).

3. Kết nối iXHD: Tối ưu chức năng tự động gửi hóa đơn đến cơ quan Thuế.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.