Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

1. Cấu hình ký số Google Drive: Thêm “Cấu hình PDF”.


Cải tiến

1. Bỏ “Thông tin người dùng chữ ký số”.

2. Thay “Kết nối Google Drive” thành “Cấu hình ký số Google Drive”.

3. Lịch sử trình ký: cập nhật sắp xếp theo ngày ký mới nhất.

4. Cập nhật quy trình ký số.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.