Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.11

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2023


Tính năng mới

1. 01/DNXLNT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.6.4.


Cải tiến

1. Bổ sung 01/TBVMT (TT156/2013): Cập nhật theo chuẩn XML 2.6.2 và theo HTKK 4.9.9.

2. Bổ sung 03/TNDN (TT151/2014): Cập nhật theo chuẩn XML 2.6.2 và theo HTKK 4.9.9.

3. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021):Tối ưu hiển thị mẫu chứng từ mới.

4. 01/TBH (TT80/2021): Tối ưu kết xuất BC.

5. Cập nhật mức thuế BVMT theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

6. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu load thông tin CKS.

7. Nộp thuế điện tử: Tối ưu tạo mới GNT.

8. Giao diện: Cập nhật icon dưới thanh trạng thái (Status Bar).

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.11.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.