Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.7

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 02 tháng 02 năm 2023


Tính năng mới

1. TaxOnline: Thêm mới.

2. Thêm mới API TaxOnline.


Cải tiến

1. Tối ưu chức năng đăng nhập tài khoản Google Drive.

2. API ezBooks: Cập nhật phiên bản v4. Thay đổi .Net Core 3.1 thành .NET JDK 6.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.7.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.