Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.15

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 07 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Cập nhật chức năng ký Hồ sơ khác (Ký cho nhiều thư mục cùng chữ CKS).

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.15.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.