TS24pro - Thiết bị chữ ký số1. Cài đặt phần mềm quản lý thiết bị chữ ký số vào máy tính:

Người dùng gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, mở My Computer, kiểm tra nếu thấy xuất hiện thêm thông tin 1 ổ dĩa USB là máy tính đã nhận được thiết bị.Chọn vào ổ dĩa SAFE-CA, chạy file cài đặt “Safe-ca_v2_installer.exe”.Thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số vào máy tính.


2. Kiểm tra hạn dùng thiết bị chữ ký số:

Sau khi cài đặt xong, tại góc phải bên dưới màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng của nhà cung cấp chữ ký số SAFE-CA.Nhấn đúp vào biểu tượng này để mở chương trình quản lý thiết bị chữ ký số Token manager.Chọn vào “Chứng thư số” > “Giấy chứng nhận”, nhập mã PIN (*) của thiết bị để truy cập vào kiểm tra hạn dùng chứng thư số.


(*): mã PIN của thiết bị chữ ký số SAFE-CA mặc định từ nhà cung cấp là 123456, trường hợp nếu người dùng có thay đổi lại mã PIN này thì cần nhập chính xác thông tin mã PIN đã thay đổi mới có thể đăng nhập vào hệ thống kiểm tra. Lưu ý mã PIN được thay đổi trong phạm vi từ 6 đến 8 ký tự, nếu thay đổi lớn hơn 8 ký tự, khi người dùng ký nộp tờ khai qua mạng có thể phát sinh thông báo lỗi từ thiết bị chứng thư số.Chọn tên công ty > mục “Chứng thư số” > nhấn “Xem”.Bảng thông tin mới xuất hiện có hiển thị nội dung hạn dùng của thiết bị chữ ký số
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved