TaxOnline - Thủ tục khácĐể thực hiện lập tờ kê khai bổ sung trong trường hợp đơn vị cần điều chỉnh và nộp lại tờ khai đã quá kỳ kê khai, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Kê khai bổ sung(2). Xuất hiện bảng thông tin tùy chọn, thực hiện chọn ký kê khai và tờ khai cần điều chỉnh >  chọn “Tiếp tục”.

 


Chọn “Kỳ kê khai bị sai” > “Tiếp tục”.Nhấn đúp chuột (double click) vào cột tên lần để tạo lần mới > chọn “Hoàn thành”.

 

Lưu ý: cột “Số lần” nếu đơn vị đã nộp tờ khai lập bổ sung trước đó, hiện tại nộp lại lần nữa thì căn cứ theo số lần nộp ban đầu để nhập lại cho đúng.


 

Tại giao diện “Kê khai bổ sung” có 3 phần:


Tờ khai đã nộp: nhập số liệu của tờ khai đã nộp trước đây.


Tờ khai điều chỉnh: nhập số liệu mới cần chỉnh sửa.


KHBS: tự động hiện số chênh lệch giữa tờ khai đã nộp và điều chỉnh, có thể ghi thêm lý do giải trình.


 

Thực hiện nhập liệu xong thì chọn “Lưu (F5)” lưu lại, khi kết xuất báo cáo thì chọn lại kỳ kê khai, năm tính thuế, tên tờ khai và đánh dấu vào cột bổ sung để kết xuất ra tờ khai và thực hiện ký nộp qua mạng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved