TaxOnline - Nộp thuế điện tửĐể thực hiện thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau:


Gắn thiết bị chữ ký số (USB Tooken) vào máy tính 


Mở ứng dụng TaxOnline 


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Pay24 >  “Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử”.


 

Kiểm tra nội dung thông tin người nộp thuế (1), tùy chọn thông tin chứng thư số (2) > kiểm tra và cập nhật thông tin ngân hàng và số tài khoản cần đăng ký (3) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ” để thực hiện ký và nộp tờ khai thay đổi thông tin (4).Phần mềm thực hiện lấy mã xác thực và gửi vào email cho người dùng > “Chấp nhận”.


 

Thực hiện theo hướng dẫn từ những bảng thông báo hiện ra. Lưu ý chọn đúng thông tin chữ ký số để nộp.


 

Kiểm tra email để thực hiện lấy mã xác thực.Tại giao diện thay đổi thông tin trong Pay24™, nhập mã xác thực từ email vào ô trống và nhấn chọn “Đồng ý”.


 

Thực hiện ký nộp xong, vào mục “Nộp thuế điện tử qua TCT” > “Lịch sử giao dịch nộp thuế điện tử qua TCT (1) để kiểm tra lại tình trạng nộp tờ khai thay đổi, chờ tình trạng báo “Xử lý thành công(2).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved