TaxOnline - Nhà thầu nước ngoài -Tài nguyênĐể thực hiện lập Tờ khai nhận tái Bảo hiểm Nước ngoài (01/TBH), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

              

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Thuế nhà thầu” (2) >  “Tờ khai nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.
Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu.Xuất hiện giao diện nhập liệu bên phải, tùy chọn thông tin cơ quan Thuế quản lý (1)> Nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (mã số thuế nhà thầu là mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay, trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) (2) > Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng (3).Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved