TaxOnline - Thu nhập cá nhânĐể thực hiện lập “Đăng ký mã số thuế NPT” trong TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Quyết toán” (2) >  “Đăng ký mã số thuế NPT” (3).Tùy chọn năm tính thuế > “Đồng ý”. Nhấn “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu mới.Thực hiện nhập liệu vào mẫu tờ khai theo 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng hoặc tạo file mẫu nhập thông tin rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng.


(1) Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc.

(2) Đăng ký thay đổi người phụ thuộc.

 

* Một số lưu ý cho quá trình nhập liệu mẫu tờ khai này:

Người phụ thuộc trên 15 tuổi phải có số CMND.

Vùng thông tin “Thời gian tính giảm trừ”:

. Trường hợp đăng ký mới thì chỉ cần nhập vào cột Từ tháng ở phần I.

. Trường hợp đăng ký ngừng giảm trừ người phụ thuộc của người lao động thì nhập vào 2 cột Từ tháng và Đến tháng ở phần II. Điều chỉnh thông tin người phụ thuộc ở phần II bắt buộc phải có thông tin mã số thuế người phụ thuộc.Nhấn chọn “Lưu (F5)” để thực hiện lưu lại nội dung sau khi hoàn tất việc nhập liệu.Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved