TaxOnline - Thu nhập cá nhân Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Kê khai” (1) > “Kê khai trực tiếp hàng tháng/quý”  (2)> Chọn tờ khai cần lập (3)Lưu ý:

Tờ khai mẫu 01KKXS (Quý) (Dành cho cơ sở giao đại lý sổ xố trả thu nhập cho đại lý sổ số), Tờ khai mẫu 01KKBH (Quý) (Dành cho doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp), tờ khai mẫu 02KK (Quý) (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công), tờ khai mẫu 03KK (Quý) (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)đã hết hiệu lực từ Quý 3/2015

 

Tờ khai mẫu 02KK (Tháng) (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công), tờ khai mẫu 03KK (Tháng) (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)đã hết hiệu lực từ Tháng 07/2015.

 

Tờ khai mẫu 01/CNKD (Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh), người dùng tùy chọn kỳ tính thuế theo đúng nhu cầu kê khai của doanh nghiệp > “Đồng ý”Tờ khai mẫu 01/XSBHĐC (Áp dụng cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác), Tờ khai mẫu 05KK (TT92) (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công), Tờ khai mẫu 06/TNCN (TT92) (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú) vẫn còn hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Người dùng chọn đúng kỳ tính thuế > “Đồng ý”Đối với những tờ khai thuế TNCN kê khai theo tháng/quý, người dùng tiến hành nhập liệu trực tiếp vào phần mềm.Lưu ý: Trong trường hợp lưu báo lỗi, người dùng vui lòng kiểm tra các lỗi báo đỏ/ vàng để bổ sung hoặc điều chỉnh lại dữ liệu.

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved