TaxOnline - Thu nhập cá nhânI. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm (Mẫu 01/TKN-XSBHĐC theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hướng dẫn nhập liệu

Kết xuất báo cáo

Tra cứu lịch sử giao dịch

 

1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Kê khai;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Quyết toán;

Chọn tờ khai Quyết toán thuế TNCN (01/TKN-XSBHDC) (TT92/2015).

 

 

Chọn kỳ tính thuế cần kê khai.

 

 

2. Hình thức nhập liệu:

Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập Thông tin người nộp thuế;

Nhập liệu Thông tin đại lý thuế

Số liệu thuế liên quan đến hoạt động của cá nhân trong năm; 

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

 

3. Kết xuất báo cáo:

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, chọn loại báo cáo;

Nhấn chọn Tính;

Xuất hiện bảng danh sách tờ khai, chọn Năm tính thuế của tờ khai;

Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung);

Nhấn chọn Kết xuất để xuất ra tờ khai.

 

 

 

Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); 

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); 

Tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).

 

 

4. Tra cứu lịch sử giao dịch:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Lịch sử giao dịch;

Tùy chọn ngày nộp báo cáo;

Nhấn chọn Hiển thị kết quả;

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột Mô tả giao dịch;

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai.

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved