TaxOnline - Thủy điện - Dầu khí 

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01A/TAIN-DK)(TT36/2016) trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng

Hình thức nhập liệu

Kết xuất báo cáo

Tra cứu lịch sử giao dịch

 

1. Vị trí mở chức năng:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Thuế dầu khí;

Nhấn chọn Thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01A/TAIN-DK)(TT36/2016);

Tùy chọn kỳ tính thuế và nhấn chọn Đồng ý.


 

2. Hướng dẫn nhập liệu:

Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn Thêm phụ lục;

Tùy chọn phụ lục cần kê khai; 

Nhấn Đồng ý.

 

 

Tờ khai này được lập theo lần phát sinh;

Lưu ý cách nhập thời gian của kỳ khai báo (dầu thô/ Condensate nhập theo dạng ngày tháng năm hoặc khí thiên nhiên thì nhập theo dạng tháng năm);

Tùy theo hoạt động thực tế của đơn vị để chọn theo dạng Xuất khẩu hoặc Xuất bán tại Việt Nam.

 

 

Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai.

 

 

Nhấn chọn Lưu (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

3. Kết xuất báo cáo:

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, chọn loại báo cáo;

Nhấn chọn Tính;

Xuất hiện bảng danh sách tờ khai, chọn Năm tính thuế của tờ khai;

Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung);

Nhấn chọn Kết xuất để xuất ra tờ khai.

 

 


Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); 

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); 

Tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).

 

 

4. Tra cứu lịch sử giao dịch

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Lịch sử giao dịch;

Tùy chọn ngày nộp báo cáo;

Nhấn chọn Hiển thị kết quả;

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột Mô tả giao dịch;

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai.

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved