TaxOnline - Thủy điện - Dầu khíĐể lập Tờ Khai Thuế tài nguyên Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TAIN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” > “Thuế dầu khí” > “Thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01A/TAIN-DK)(TT36/2016)”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (1) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai (2) > Nhấn “Đồng ý” (3).Tờ khai này được lập theo lần phát sinh. Lưu ý cách nhập thời gian của kỳ khai báo (dầu thô/ Condensate nhập theo dạng ngày tháng năm hoặc khí thiên nhiên thì nhập theo dạng tháng năm). Tùy theo hoạt động thực tế của đơn vị để chọn theo dạng “Xuất khẩu” hoặc “Xuất bán tại Việt Nam”.Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai.Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved