TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phíĐể thực hiện Lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ” (1) > “Biên lai thu phí, lệ phí” (2) >  “Thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC)” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.  

Nhấn “Thêm mới (F2)” (1) > thực hiện nhập liệu vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng (2) hoặc làm file mẫu và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng (3).Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved