Open navigation

​Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân áp dụng năm tính thuế từ 2021:

Kê khai > Quyết toán > Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân (05/ĐK-TH-TCT) (TT105/2020)


1.2. . Hồ sơ đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Kê khai Quyết toán > Tờ khai theo thông tư cũ > Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân (05/ĐK-TH-TCT) (TT92/2016)

Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.