Open navigation

​Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn chọn Kê khai

2. Chọn Quyết toán

A. Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân (05/ĐK-TH-TCT) (TT105/2020): áp dụng năm tính thuế từ 2021

B. Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân (05/ĐK-TH-TCT) (TT92/2016): áp dụng từ kỳ kê khai năm 2021 trở về trước.

3. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Bảng nhập liệu Tờ khai 05/ĐK-TH-TCT

1. Thông tin danh sách tờ khai đã khởi tạo để nhập liệu

2. Vùng thông tin tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

3. Vùng nhập liệu trực tiếp trong phần mềm

4. Hướng dẫn nút chức năng trên bàn phím để thêm / xóa dòng nhập liệu

5. Nhóm nút chức năng hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

* tham khảo bài Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

6. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

. Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu

. Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu

. Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

. Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.