Open navigation

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn chọn Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng/quý

A. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN) (TT80/2021): áp dụng năm tính thuế từ 2022

B. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN) (TT92/2015): áp dụng từ kỳ kê khai năm 2021 trở về trước.

3. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý


Bảng nhập liệu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

1. Vùng nhập liệu trực tiếp trong phần mềm

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

. Kết xuất BC (F9): kết xuất báo cáo

. Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính

. Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu

. Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu

. Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

. Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.