Open navigation

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách kiếm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử đã nộp trong TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Có 2 cách để tra cứu kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử:

1. Trên phần mềm TaxOnline tại thanh trình đơn vào Kết xuất BC, chọn Lịch sử giao dịch

2. Trên phần mềm KySo tại thanh trình đơn vào TaxOnline, chọn Lịch sử giao dịch

Bảng Lịch sử giao dịch

  • Tra cứu hồ sơ khai thuế: tùy chỉnh thời gian cần tra cứu hồ sơ đã nộp
  • Cột Tờ khai/bảng kê: nhấn đúp chuột vào tên hồ sơ để xem lại nội dung chi tiết
  • Cột Kết quả giao dịch, Mô tả giao dịch: thể hiện thông tin tổng quan tình trạng hồ sơ đã nộp
  • Cột Xem file kết quả từ T-VAN, Thông báo TCT: nhấn đúp chuột để mở xem bảng thông tin chi tiết và nội dung kết quả phản hồi từ cơ quan thuế

Video hướng dẫn Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/kiem-tra-ket-qua-nop-ho-so-thue-ien-tu-80?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.