Open navigation

Thảo luận

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng Thảo luận trong 2ez.

Hỗ trợ gửi, nhận tin nhắn từ bất kỳ phân hệ sử dụng nào trong hệ thống;

Dễ dàng quản lý tin nhắn, thông báo từ trong nội bộ, tạo kênh trò chuyện nhóm...


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Thảo luận > giao diện Hộp thư đến

(1), (2): Quản lý tổng nội dung tin nhắn của người trong hệ thống.

(3): Khởi tạo, quản lý và sử dụng kênh trò chuyện nhóm.

(4): Khởi tạo, quản lý và sử dụng kênh trò chuyện trực tiếp với người dùng khác


Bài viết khác

Lịch

Điểm bán hàng - Thanh toán

Cấu hình - Phương thức thanh toán

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.