Open navigation

Đăng ký mới thiết bị Token trực tiếp tại TS24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thủ tục đăng ký mới thiết bị Token SAFE-CA trực tiếp tại TS24.


Trình tự thực hiện

 1. Tải giấy đăng ký dịch vụ, biểu phí và Hợp đồng tại đây;
 2. Tham khảo biểu phí dịch vụ để tùy chọn đúng gói dịch vụ cần đăng ký;
 3. Điền thông tin giấy đăng ký, hợp đồng, ký tên của người đại diện pháp luật và đóng dấu mộc của đơn vị;
 4. Mang bộ hồ sơ đến địa chỉ: Công ty cổ phần TS24 –  Số 33 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

     5. Liên hệ phòng Chăm sóc khách hàng (P.CSKH) để đăng ký dịch vụ.


Hồ sơ cần chuẩn bị

Trường hợp 1: Đối với tổ chức, doanh nghiệp

 • 01 Giấy đăng ký chữ ký số SAFE-CA (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu)
 • 01 Bản sao giấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành lập (Sao y tại tổ chức, đơn vị hoặc sao y công chứng)
 • 01 Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật (Sao y tại tổ chức, đơn vị hoặc sao y công chứng)
 • 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ chứng thư số (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu)
 • 02 Biên bản giao nhận thiết bị lưu trữ khóa bí mật (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu)

Trường hợp 2: Đối với cá nhân

 • 01 Giấy đăng ký chữ ký số SAFE-CA (Ký tên, ghi rõ họ tên)
 • 01 Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu (Sao y công chứng)
 • 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ chứng thư số (Ký tên, ghi rõ họ tên)
 • 02 Biên bản giao nhận thiết bị lưu trữ khóa bí mật (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Trường hợp 3: Đối với cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp

 • 01 Giấy đăng ký chữ ký số SAFE-CA (Người đăng ký, Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu)
 • 01 Bản sao giấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành lập (Sao y tại tổ chức, đơn vị hoặc sao y công chứng)
 • 01 Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu của người đăng ký (Sao y tại tổ chức, đơn vị hoặc sao y công chứng)
 • 01 Bản sao CCCD  hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật (Sao y tại tổ chức, đơn vị hoặc sao y công chứng)
 • 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ chứng thư số (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu)
 • 02 Biên bản giao nhận thiết bị lưu trữ khóa bí mật (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thông tin hỗ trợ thực hiện

 • 20 ~ 30 phút (tính từ thời điểm nhận đầy đủ bộ hồ sơ & phí dịch vụ);
 • Thông tin hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến Email khách hàng trong 1 đến 2 ngày làm việc.

Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.