Open navigation

iBHXH cập nhật 14.1.4

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 01 tháng 06 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Tối ưu chức năng tự động cập nhật danh mục (Danh mục chung và danh mục danh riêng cho BHXH).

Hồ sơ 600q: Thêm hỗ trợ đính kèm file Excel.Hồ sơ 600r: Thêm hỗ trợ đính kèm file Excel.

Hồ sơ 600: Chỉnh sửa text nhập liệu và trên file Excel mẫu (Cột “Mã số BHXH (Số định danh)”, “CMND”).

Tờ khai TK1: Chỉnh sửa text nhập liệu và trên file Excel mẫu (Cột “CMND”).

Kết xuất BC: Cập nhật chức năng gọi HSBD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.