Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.4

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 07 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Bổ sung 05/QTT-TNCN  (TT80/2021): Chỉnh sửa “Kết xuất BC”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.