Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.4

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Nộp thuế điện tử: Mở lại chức năng nộp thuế điện tử (Chỉ đóng chức năng Đăng ký nộp thuế điện tử qua TVAN).

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.4.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.