Open navigation

Danh mục Điều kiện giao hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Danh mục Điều kiện giao hàng trong phần mềm iHaiQuan


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: QL danh mục > Danh mục chuẩn hải quan > Điều kiện giao hàng


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.