Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.0

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

1. Thêm mới ứng dụng.

2. Thông tin người dùng chữ ký số.

3. Kết nối Google Drive.

4. Lịch sử trình ký.

5. Chức năng "Ký ngay".

6. Cập nhật quy trình ký số (Konect24 kết nối vào RemoteSigner).

7. Thêm kiểm tra kết nối và liên hệ dưới thanh trạng thái (Status Bar).

8. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.0.


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.