Open navigation

Đăng ký dịch vụ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về việc đăng ký dịch vụ cổng tra cứu hoá đơn riêng cho doanh nghiệp.

Private Portal (Cổng tra cứu hoá đơn riêng) là một giải pháp được phát triển bởi TS24, nhằm hỗ trợ đến doanh nghiệp có nhu cầu tạo riêng trang tra cứu hoá đơn cho cho khách hàng, đối tác của doanh nghiệp thực hiện tra cứu, đồng thời doanh nghiệp cũng có thể tự chủ động trong việc quản lý nội bộ thông tin hoá đơn bán ra, mua vào của mình trên hệ thống này.

Để đảm bảo sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất, doanh nghiệp nên cần có:

. Quản trị viên quản lý hệ thống mạng.

. Hệ thống Domain, website, email.


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng ký mua gói dịch vụ

1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang www.ts24.com.vn

2. Vào trình đơn Sản phẩm - dịch vụ

3. Trong nhóm TS24biz chọn iXHD

4. Chọn gói dịch vụ Private Portal (Cổng tra cứu HĐ riêng)

5. Tuỳ chọn nút chức năng để mua gói dịch vụ này

Bước 2: Cung cấp thông tin đến TS24 để được hỗ trợ tạo trang tra cứu riêng, gồm:

. Thông tin công ty

. Mã số thuế

. Địa chỉ

. Email

. Thông tin Domain (nếu có); trang mạng của doanh nghiệp chạy https thì cung cấp tập tin *.pem, khoá (key) của SSL (nếu có).

Bước 3: Quản trị viên quản lý hệ thống mạng của doanh nghiệp thực hiện kiểm tra Domain, tạo record A trỏ về địa chỉ IP 125.212.247.119 .

Bước 4: TS24 sẽ tiến hành kiểm tra khởi tạo, gửi thông tin tài khoản cho doanh nghiệp qua email.

Bước 5: Sau khi nhận được thông tin tài khoản, quản trị viên quản lý hệ thống mạng của doanh nghiệp tiến hành cấu hình quản lý cổng tra cứu hoá đơn riêng (hướng dẫn được cung cấp tiếp trong nội dung Bài viết khác bên dưới)


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.