TaxOnline - Nhà thầu nước ngoài - Tài nguyênĐể thực hiện lập Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “Kê khai hàng tháng” (2) >  “Tờ Khai Thuế Tài Nguyên (01/TAIN)” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.
Nhấn chọn vào “Thêm (F1)” (1) để tạo ra lần nhập liệu (2), xuất hiện giao diện nhập liệu, tờ khai lập theo kỳ khai tháng hoặc lần phát sinh, nếu lập theo lần phát sinh thì đánh dấu chọn vào ô “Lần phát sinh”, bỏ trống ô thì ứng dụng sẽ lập tờ khai theo tháng) (3), thực hiện nhập liệu trực tiếp thông tin vào tờ khai hoặc lưu file mẫu về máy tính để nhập số liệu, sau đó nạp vào ứng dụng (4), nhấn chọn “Ghi (F5)” (5) để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu.Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved