TaxOnline - Thủy điện - Dầu khíĐể lập tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Thuế thủy điện” (2) > “Tờ khai thuế GTGT (01/TĐ-GTGT)” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.

 


 

Nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)”, tùy chọn phụ lục cần kê khai và nhấn chọn “Đồng ý”.

 


Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved