TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượuĐể thực hiện lập Báo cáo sử dụng tem rượu (Mẫu số 06), người dùng thực hiện như sau:

Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ” (1) > “Tem rượu” (2) >  “Báo cáo sử dụng tem rượu (Mẫu số 06)” (3)Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.Có 2 cách nhập liệu:

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm Nhập liệu bằng file mẫu:

Tải file mẫu excel về bằng cách ấn chọn “File mẫu” (1) > Chọn đường dẫn lưu file (2) > Đặt tên file (3) > “Save” (4)Sau khi tải về, file mẫu excel sẽ tự khởi động giao diện để người dùng nhập liệu. Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).Khi đã hoàn tất nhập liệu vào file mẫu, bấm lưu và đóng file mẫu excel.

Tiến hành nạp dữ liệu từ file mẫu vào phần mềm.Nhấn “Lưu(F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).


Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved