TaxOnline - Thu nhập doanh nghiệp


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản mẫu 02/TNDN trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hình thức nhập liệu

Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng

Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế

 

1. Vị trí mở tờ khai:

 

 

2. Hình thức nhập liệu:

 

 

Lưu ý về cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu:

Khi lưu lại thông tin nhập liệu, tùy theo trường hợp cụ thể, phần mềm sẽ hiển thị 3 màu đỏ / cam / vàng để cảnh báo kiểm tra nội dung đã nhập;

Kiểm tra hướng dẫn mô tả lỗi bằng cách di chuyển chuột vào vùng đang báo lỗi màu;

Cam/Vàng: cảnh báo mang tính chất lưu ý, có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên dữ liệu đã nhập;

Đỏ: cảnh báo sai hoàn toàn, không phù hợp; Yêu cầu bắt buộc nhập đúng / bổ sung / thay đổi giá trị nhập liệu;

 

3. Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng:

 

 

 

4. Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế:

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved