Open navigation

Đăng Ký V4 Để Khai Container Mã Vạch

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký chữ ký số trong hệ thống V4 để khai Container mã vạch.


Hướng dẫn thực hiện

Máy tính yêu cầu cài đặt Java mới nhất và hỗ trợ trình duyệt web Internet Explorer 8 (IE8) trở lên.

Bước 1: Tải và cài đặt Java

- Tải, cài đặt Java: https://files.customs.gov.vn/TONG_CUC/Files/jre-7u3-windows-i586.exe

- Cấu hình Java:

  1. Chọn thẻ Security
  2. Chọn vào Edit Site List
  3. Thêm link http://customs.gov.vn:8228/portal/index.jsp?pageId=181&cid=1194 vào Exception Site List của java.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống V4

- Truy cập http://customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx;

- Nhập Mã số thuế, CMT và mã xác nhận, nhấn chọn Xem thông tin.

- Xuất hiện cửa sổ Thông Tin Chứng Thư Số

  1. Tùy chọn để xem chi tiết thông tin chứng thư số
  2. Tùy chọn tên công ty cần đăng ký
  3. Nhập ngày hết hiệu lực đăng ký giống như Hiệu lực đến ngày
  4. Nhấn chọn để thực hiện đăng ký

- Xuất hiện cửa sổ nhập mã PIN chữ ký số.

- Chờ hệ thống thực hiện đăng ký và phản hồi thông báo Cập nhật thành công.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.