Open navigation

Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ Đầu tư vốn/ Chuyển nhượng/ Trúng thưởng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ Đầu tư vốn/ Chuyển nhượng/ Trúng thưởng trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Kê khai > KK tự động hàng hàng tháng/ lần phát sinh > Danh sách tờ khai

Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.