Open navigation

​Truy thu BHXH, BHYT trường hợp vi phạm quy định đóng BHXH

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu


Để thực hiện  lập hồ sơ truy thu BHXH, BHYT trường hợp vi phạm quy định của pháp luật đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Thu” (2) > “Truy thu BHXH, BHYT” (3) > "[601] Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN” (4). Chọn kỳ kê khai cần lập, nhấp chọn “Đồng ý” (5).Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết dành cho cá nhân thực hiện truy thu (1) hoặc đơn vị thực hiện truy thu (2). Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng (3)Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụngCách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu

Nhấp chọn “File mẫu” (1) để lưu file mẫu về máy tính. Nhập liệu vào file mẫu, nếu người dụng có file dữ liệu sẵn thực hiện copy dữ liệu và chọn “Paste Special” > "Paste Value” vào file mẫuThực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụngNhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất báo cáo thực hiện chức năng gọi bưu điện. Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.