Open navigation

Tờ khai Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Kê khai > Kê khai > Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) (TT80/2021)

1.2. Hồ sơ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Kê khai > Kê khai > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

Bảng Chọn kỳ tính thuế / Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

 (*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.