Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.2.1

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 15 tháng 07 năm 2022.


Tính năng mới

04/GTGT (TT80/2021) | Kê khai bổ sung: đáp ứng theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

03/TNCN (TT78/2021): Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.


Cải tiến

05/QTT-TNCN: tối ưu nạp dữ liệu từ file Excel mẫu.

Kết xuất BC: tối ưu chức năng nạp dữ liệu từ HTKK (Tập tin XML) đối với tờ khai 05/ĐK-TH-TCT.

01/NTNN (TT80/2021): tối ưu bắt lỗi nhập liệu cột 8 (Trùng nhóm cột 1a, 1b, 2, 3, 4, 6, 8).

01/GTGT (TT80/2021): cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.