Open navigation

iBHXH cập nhật 14.1.6

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 15 tháng 06 năm 2022.


Tính năng mới

Hồ sơ 630: Thêm mới theo QĐ 1199/2022/BHXHVN.


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ BHXH: Chỉnh sửa hiển thị CKS trên file PDF (Đối với khổ giấy letter nằm ngang).

Hồ sơ 603: Chỉnh sửa xuất và nạp dữ liệu từ file Excel mẫu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.