Open navigation

iXHD cập nhật 14.0.5

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 17 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Hóa đơn bán hàng: Thêm tùy chọn tạo hóa đơn giảm thuế theo NQ43/2022/QH15.

Lập hóa đơn từ PMBH: Chỉnh sửa xuất hóa đơn có cột mở rộng. Thêm chức năng xuất hóa đơn cùng “MANHANHOADON”.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Thêm chức năng điều chỉnh/thay thế.

Hóa đơn điều chỉnh/thay thế: Chỉnh sửa xuất thông tin “Tthue”, “TTCThue”.

Tài khoản nội bộ: Chỉnh sửa phân quyền người dùng (1 tài khoản được chọn nhiều tài khoản kích hoạt).

Hệ thống: Chỉnh sửa cấu hình vị trí lưu file hóa đơn. Chỉnh sửa nội dung email hóa đơn (Thêm MCCQT). Chỉnh sửa chức năng tạo hóa đơn / tem vé tự động. Thêm mẫu tạo hóa đơn từ Excel.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.