Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.20

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 14 tháng 06 năm 2022


Tính năng mới

DNGHNT_ND34_2022 (Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 34/2022/NĐ-CP)): Thêm mới theo NĐ 34/2022/NĐ-CP và Chuẩn XML 2.5.5 lần 0.


Cải tiến

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.